industribetong golvarmering

Armerad betong är ett måste

Armering är en nödvändig beståndsdel i ett golv/valv, eller alla sorters betonggjutningar, även väggar. Armering är gjord av kolstål och ligger ingjuten i betongen för att förstärka och bära för de laster som konstruktionen blir utsatt för. Utan armering skulle betongen spricka och ha väldigt låg hållfasthet.

Vilken belastning plattan eller golvet kommer att utsättas för, avgör betongens tjocklek och typ av armering som används.