industribetong membranhärdning

Låt betongen härda

Under härdningsprocessens första dagar är det viktigt att betongen i plattan tillförs rikligt med vatten. För att uppnå maximal styrka måste betongen hålls våt, säkerställs att cementen kontinuerligt har vatten att reagera med. Innan nytt vatten tillförs, måste betongplattan ha fått stelna.

Detta kan göras på olika sätt, men en metod som vi använder för att uppnå maximal härdning är membranhärdning. Den metoden handlar i stort om att försegla betonggolvs yta, så att kvarvarande vatten avdunstar långsammare och gör plattan ännu starkare.