industribetong industrigrunder

Industrigrunder

En industrigrund kan bestå av ett ytskikt hårdbetong, ovanpå konstruktionsbetongen, för att förstärka ytan.

En industrigrund utsätts av naturliga skäl för större påfrestningar än ett vanligt betonggolv. Därför behöver betongen vara mer beständig. Detta kan avgöra såväl nödvändig tjocklek på betongen, som vilken typ av armering som är mest optimal att använda.